Dom - RYNKI, KTÓRE OBSŁUGUJEMYRYNKI, KTÓRE OBSŁUGUJEMY -

RYNKI, KTÓRE OBSŁUGUJEMYRYNKI, KTÓRE OBSŁUGUJEMY

  • Nawadnianie rolniczeNawadnianie rolnicze

    Nawadnianie rolniczeNawadnianie rolnicze

    Jako ważny środek zwalczania chorób, szkodników i chwastów oraz ochrony upraw, pestycydy odgrywają niezastąpioną rolę w produkcji rolnej, chroniąc produkcję roślinną i bezpieczeństwo żywnościowe, minimalizując straty w produkcji rolnej. Ale wiele pestycydów należy rozcieńczyć przed użyciem. Dlaczego miękka woda jest bardziej odpowiednia do rozcieńczania pestycydów? Wapń, magnez i inne substancje zawarte w twardej wodzie mogą zmniejszać szybkość tworzenia zawiesiny środków zwilżalnych lub syntetyzować osady wapnia ...