Dom - RYNKI, KTÓRE OBSŁUGUJEMYRYNKI, KTÓRE OBSŁUGUJEMY -

RYNKI, KTÓRE OBSŁUGUJEMYRYNKI, KTÓRE OBSŁUGUJEMY

  • Zmiękczacz wody dla gospodarstw domowychZmiękczacz wody dla gospodarstw domowych

    Zmiękczacz wody dla gospodarstw domowychZmiękczacz wody dla gospodarstw domowych

    Ze względu na możliwość wtórnego zanieczyszczenia jakości wody wodociągowej, woda użytkowa na większości obszarów wymaga bardziej rygorystycznego traktowania. Krótko mówiąc, powinniśmy jak najbardziej usunąć brud z wody i do pewnego stopnia zmniejszyć zawartość jonów w wodzie. Na ogół domowe urządzenia do uzdatniania wody dzielą się na filtrację i zmiękczanie. Celem filtracji jest usunięcie z wody zanieczyszczeń takich jak materia organiczna, zawiesiny i resztkowy chlor. Celem zmiękczania jest zmniejszenie twardośc...